Nie można zmienić szczegółów spotkań, na które zaprosiły Cię inne osoby.

1

Przejdź do sekcji Spotkania .Spotkania

2

Kliknij spotkanie na liście spotkań i wybierz jedną z następujących opcji:

 • W przypadku utworzonego spotkania kliknij EdytujEdytuj i wykonaj następujące czynności:

  • Edytuj szczegóły spotkania, takie jak data, godzina lub cykl.

  • Dodaj lub usuń zaproszone osoby.

   Jeśli nie dodano ani nie usunięto uczestników, wyślemy zaktualizowane zaproszenie na spotkanie do wszystkich uczestników.

  • Dodaj lub usuń pokoje.


    

   Wyświetlane są tylko pokoje konferencyjne wymienione w katalogu organizacji.

  • Aby uzyskać łącza do spotkań jednorazowych, kliknij Ustawienia zaawansowane i edytuj następujące elementy:

   • Typ spotkania
   • Zabezpieczenia
   • Połączenie audio
   • Opcje planowania
   • Aby uzyskać bardziej zaawansowane ustawienia, kliknij Zaktualizuj za pomocą witryny Webex
 • W przypadku spotkań, na które Cię zaproszono, możesz wykonać następujące czynności:

  • Dodaj lub usuń pokoje. Kliknij Dodaj pokój , wyszukaj nazwę pokoju konferencyjnego, kliknij nazwę, a następnie kliknij Wyślij .
  • Zmień odpowiedź na spotkanie.

  • Skopiuj informacje o spotkaniu, takie jak uczestnicy spotkania, informacje o spotkaniu.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.

1

Przejdź do sekcji Spotkania .Spotkania

2

Dotknij spotkania w kalendarzu, aby otworzyć szczegóły spotkania, i wybierz jedną z następujących opcji:

 • W przypadku utworzonego spotkania dotknij EdytujEdytuj i edytuj szczegóły spotkania, a następnie dotknij Zaktualizuj .

  • Edytuj datę, godzinę lub cykl.

  • Dodaj lub usuń zaproszone osoby.

   Jeśli nie dodano ani nie usunięto uczestników, wyślemy zaktualizowane zaproszenie na spotkanie do wszystkich uczestników.

  • Dodaj lub usuń pokoje


    

   Wyświetlane są tylko pokoje konferencyjne wymienione w katalogu organizacji.

 • W przypadku spotkania, na które Cię zaproszono, możesz wykonać następujące czynności:

  • Dodaj lub usuń pokoje. Dotknij Dodaj , wyszukaj nazwę pokoju konferencyjnego, dotknij nazwy, a następnie dotknij Dodaj .

   Wyświetlane są tylko pokoje konferencyjne wymienione w katalogu organizacji.

   Dotknij pokoju i przytrzymaj go, aby otworzyć kartę kontaktu pokoju.

  • Zmień odpowiedź na spotkanie.

  • Skopiuj informacje o spotkaniu, takie jak uczestnicy spotkania, informacje o spotkaniu.