Når Cisco Proximity er aktivert, overfører videokonferanseenheten ultralyd-sammenkoblingssmeldinger. Disse meldingene mottas av enheter i nærheten med Cisco Proximity-klienten, som deretter kan kobles automatisk til videokonferanseenheten.

Cisco anbefaler at du distribuerer Webex-appen for trådløs deling, enhetskontroll og enkel møtedeltakelse. Når det ikke er mulig, gir Cisco Proximity deg et lett og enhetssentrisk alternativ uten infrastrukturavhengigheter.

Administratorer bør lese om aktivering av Cisco Proximity og dets tjenester her.

Du kan laste ned Cisco Proximity-appen gratis for Windows eller OS X:

1

Gå til Cisco Proximity.

2

Klikk på Skaff Cisco Proximity for Windows (eller Mac).

3

Når den er lastet ned, dobbeltklikker du for å kjøre installasjonsprogrammet.

4

Klikk på Installer for å kun installere appen for brukeren, eller klikk på Avansert hvis du vil installere den for alle brukere.

5

Klikk på Fullfør når installasjonen er fullført.

Når du går inn i et rom med et Proximity-aktivert videosystem, åpner du appen. Den vil søke etter og koble til en aktivert enhet og sammenkoble automatisk. Vær oppmerksom på at datamaskinen og videoenheten må være på samme nettverk.

  • Slik deler du skjermen på videosystemet: Klikk på Del skjerm eller bruk hurtigtasten Alt+F12. Klikk på Avslutt deling i appen for å avslutte delingen.

  • Hvis du vil ringe ved hjelp av appen, klikker du på Utfør et anrop. Søk etter personen eller ring en adresse. Klikk deretter på Ring. Du ser de vanlige anropskontrollene på dataskjermen, og du kan Dele, justere Volumet, Dempe, skrive på Tastaturet og Avslutte samtalen.

Cisco Proximity fungerer ikke utenfor møterommet når dørene til rommet er stengt. Du må være nær videoenheten for å bruke funksjonen.