Cisco-enheter støtter nå AirPlay, og tilbyr en annen enkel og velkjent delingsopplevelse. Koble trådløst til iPhone, iPad eller Mac for å enkelt dele skjermen, samarbeide samt spille av lyd og videoinnhold.


Denne funksjonen fungerer best når Apple-enheten kjører på den nyeste versjonen av iOS/iPadOS/macOS.

Hvis du er administrator, kan du lese denne artikkelen om hvordan du konfigurerer AirPlay på en Cisco-enhet, fra enhetens webgrensesnitt eller Control Hub.

Du kan dele trådløst med en Cisco-enhet som er konfigurert for AirPlay. Starte deling med AirPlay:

1

Åpne Kontrollsenter på iPhone, iPad eller Mac. Velg Skjermspeiling.

2

Velg Cisco-enheten du vil dele med.

3

Cisco-enheten viser et passord (avhengig av hvordan sikkerhetsinnstillingene er konfigurert for den enheten).

Apple-enheten vil be om dette passordet.

4

Angi passordet på Apple-enheten for å etablere delingen.
 

På Board- og Desk-serien sveiper du opp fra bunnen av startskjermen, noe som åpner Task Switcher slik at du kan flytte til en annen app. Dette vil avslutte delingen.

Systemansvarlig aktiverer og konfigurerer AirPlay på Cisco-enheter, men enkelte innstillinger du kan få tilgang til og endre på enheten.

Trykk på Del skjerm På startskjermen. Trykk på Se informasjon og deretter AirPlay-innstillinger for å åpne skjermen innstillinger.Du kan også åpne skjermen innstillinger fra menyen Enhetsinnstillinger på kontrollpanelet.

For å gå ut av skjermen AirPlay-innstillinger, trykker du på den og deretter på Stopp forhåndsvisning eller sveiper opp fra bunnen av skjermen og velger en annen app eller startskjermen.

Trykk på Del skjerm På startskjermen til berøringskontrolleren. Trykk på Se informasjon på AirPlay-delingsalternativet. Dette åpner AirPlay-fjernstyring og du kan bruke den til å justere AirPlay-innstillinger på skjermen til enheten.Trykk på Stopp forhåndsvisning for å lukke fjernstyring.

Dette gjelder ikke enheter i delt modus.

AirPlay aktiveres på enheten av systemadministrator, som aktiverer eller deaktiverer den fra enhetens webgrensesnitt eller Control Hub. Hvis enheten er i personlig modus, kan du slå AirPlay av og på i AirPlay-innstillinger.

Dette gjelder ikke enheter i delt modus.

Systemadministrator kontrollerer sikkerhetsinnstillinger for AirPlay på individuelle enheter. Når du starter en trådløs deling vil enheten kanskje be deg om et passord eller en PIN-kode, avhengig av hva administrator har angitt.

Hvis enheten er i personlig modus, vil den som standard be om en PIN-kode første gang du sammenkoblet en Apple-enhet. Etter det vil den huske de sammenkoblede enhetene, slik at du ikke trenger å oppgi en PIN-kode igjen. For enheter i personlig modus kan du også endre PIN-kode eller passordkrav i AirPlay-innstillinger på enheten.

Enheter i delt modus vil som standard be om en PIN-kode ved hver AirPlay-sammenkobling.

Åpne innstillingene for undertekster og teksting for å finjustere utseendet på tekst på Cisco-enheten under en AirPlay-skjermdeling.