Hev hånden er tilgjengelig i møter med mer enn to deltakere. Det er ikke tilgjengelig i møter som startes fra Webex området.

Når du opphøyer hånden, er den synlig i Webex-appene og på enheter som støtter denne funksjonen. Du kan også se om noen har hevet hånden fra Webex-appene.

1

I et møte velger du "reagere "- knappen i samtale kontrollene og trykker på Hev hånd.

Når RoomOS 11-opplevelsen er aktivert, kan du trykke på Emoji-en for å endre skall tonen. Når enheten er i personlig modus, vil den skall tonen du valgte, beholdes. På delte enheter vil skall tonen bli tilbakestilt når samtalen slutter.

Hvis du ikke ser knappen "reagere ", kan det hende at REACTIONS finnes på mer - menyen i samtale kontrollene.

Alle i møtet ser et varsel på skjermen om at noen har hevet hånden. Varselet med et fullt navn vises for den første hevede hånden.Deretter viser Flytt hånd - ikonet hvor mange som har utført hendene sine.

På enheter med en integrert berørings skjerm kan du trykke på opphøyning -ikonet for å åpne deltaker listen for å se hvem som har hevet hånden. På andre enheter åpner du deltaker listen fra berøring 10-eller rom navigatøren. Du ser deltakerne som har hevet hånden øverst på listen i en kronologisk rekkefølge, slik at det er enkelt å se hvem som fremhever hånden først.2

Hvis du vil redusere hånden, velger du på "reagere "-knappen og trykker den senkede hånd. Dette fjerner også ikonet fra deltaker listen ved siden av navnet ditt.