Hev hånden er tilgjengelig i møter med mer enn to deltakere. Det er ikke tilgjengelig i møter som startes fra Webex området.

Når du opphøyer hånden, er den synlig i Webex-appene og på enheter som støtter denne funksjonen. Du kan også se om noen har hevet hånden fra Webex-appene.

1

Åpne samtale kontrollene i et møte, og velg REACTIONS - knappen . Trykk på Hev hånd .Hvis du ikke ser REACTIONS -knappen, trykker du på mer første.

Du kan trykke på Emoji-en for å endre skall tonen. Når enheten er i personlig modus, vil den skall tonen du valgte, beholdes. På delte enheter vil skall tonen bli tilbakestilt når samtalen slutter.

Alle i møtet ser et varsel på skjermen om at noen har hevet hånden. Varselet med et fullt navn vises for den første hevede hånden.Deretter kan du skrive på et opphøynings hånd ikon Viser hvor mange som har fremhevet hendene.

På berørings skjerm enheter trykker du på Flytt hånd - ikonet for å åpne deltaker listen og ser hvem som fremhever hånden. Åpne deltaker listen fra berørings kontrolleren når du er i andre enheter. Deltakere som fremhever sin hånd, vises øverst i kronologisk rekkefølge.2

For å redusere hånden din, Velg REACTIONS - knappen Og trykk på den senkede hånd . Dette fjerner også ikonet fra deltaker listen ved siden av navnet ditt.