Endret størrelse på stadium

Når du bruker Stable eller Side ved side-visning, vises den aktive høyttaleren eller det delte innholdet i hovedvideoen, kalt scenen. Hvis du vil lære mer om fasen, kan du se Videooppsett i Webex-møter og Webex-hendelser.

Hvis du flytter personer til scenen , delerpersonene du la til og den aktive høyttaleren eller det delte innholdet, scenen. Den aktive høyttaleren eller det delte innholdet vises til venstre, og personene du har lagt til, vises til høyre. Du kan øke eller redusere størrelsen på hver side av fasen. Å gjøre den ene siden av scenen større gjør den andre siden av scenen mindre.

1

Hold pekeren mellom de to sidene av fasen til du ser Endre størrelse-ikonet.

2

Dra Endre størrelse-ikonet til høyre for å øke størrelsen på den aktive høyttaleren eller det delte innholdet.

3

Dra Endre størrelse-ikonet til venstre for å øke størrelsen på personene du la til i fasen.

Du kan endre størrelsen på scenen ved hjelp av Møter-mobilappen for iPad- og Android-nettbrett.

1

Dra Endre størrelse-ikonet til høyre for å øke størrelsen på den aktive høyttaleren eller det delte innholdet.

2

Dra Endre størrelse-ikonet til venstre for å øke størrelsen på personene du la til i fasen.