Storleksändrat steg

När du använder vyn Stapla eller Sida vid sida visas aktiv talare delat innehåll i huvudvideon, som kallas för steget. Mer information om steget finns i Videolayouter i Webex Meetings och Webex Events.

Om du flyttar personer till steget kommer de personer du har lagt till och aktiv talare eller delat innehåll att delasteget. Bilden aktiv talare eller delat innehåll visas till vänster och personer som du har lagt till visas till höger. Du kan öka eller minska storleken på varje sida av steget. Om du gör en sida av steget större blir den andra sidan av steget mindre.

1

Håll muspekaren mellan de två som tittat på detta steg tills du ser ikonen Ändra storlek.

2

Dra ikonen Ändra storlek åt höger för att öka storleken på aktiv talare eller delat innehåll.

3

Dra ikonen Ändra storlek åt vänster om du vill öka storleken på de personer som du har lagt till i steget.

Du kan ändra storleken på steget via Meetings-mobilappen på iPad- och Android-surfplattor.

1

Dra ikonen Ändra storlek åt höger för att öka storleken på aktiv talare eller delat innehåll.

2

Dra ikonen Ändra storlek åt vänster om du vill öka storleken på de personer som du har lagt till i steget.