Etap o przesięcenie

Gdy używasz widoku stosu lub obok siebie, aktywny głośnik lub udostępniona zawartość pojawiają się w głównym filmie wideo, zwanym stół montażowy. Aby dowiedzieć się więcej o stole montażowym, zobacz Układy wideo w Webex Meetings i Webex Events.

Jeśli przeniesiesz osoby nascenę, dodane osoby oraz aktywny mówca lub udostępniona zawartość będą współużytkować scenę. Aktywny mówca lub udostępniona zawartość pojawi się po lewej stronie, a dodane osoby po prawej stronie. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar każdej strony stołu montażowego. Powiększą stronę sceny sprawia, że druga strona sceny jest mniejsza.

1

Umieść wskaźnik myszy między dwiema stronami stołu montażowego, aż zobaczysz ikonę Zmień rozmiar.

2

Przeciągnij ikonę Zmień rozmiar w prawo, aby zwiększyć rozmiar aktywnego głośnika lub udostępnianej zawartości.

3

Przeciągnij ikonę Zmień rozmiar w lewo, aby zwiększyć rozmiar osób dodanych do stołu montażowego.

Rozmiar stołu montażowego można zmienić za pomocą aplikacji mobilnej Spotkania na tablety iPad i tablety z systemem Android.

1

Przeciągnij ikonę Zmień rozmiar w prawo, aby zwiększyć rozmiar aktywnego głośnika lub udostępnianej zawartości.

2

Przeciągnij ikonę Zmień rozmiar w lewo, aby zwiększyć rozmiar osób dodanych do stołu montażowego.