Faza veličine veličine

Kada koristite stek ili jedan pored drugog, aktivni zvučnik ili deljeni sadržaj se pojavljuju u glavnom video zapisu koji se naziva bina. Da biste saznali više o sceni, pogledajte Video rasporede na Vebeks sastancima,Webex WebinarsIWebex Events (klasični).

Ako premestite osobe na binu, osobe koje ste dodali i aktivni govornik ili deljeni sadržaj dele binu. Aktivni zvučnik ili deljeni sadržaj se pojavljuju sa leve strane, a osobe koje ste dodali pojavljuju se sa desne strane. Možete da povećate ili smanjite veličinu svake strane bine. Čineći jednu stranu pozornice većom, druga strana pozornice je manja.

1

Zadržite pokazivač između dve strane bine dok ne vidite ikonu "Veličine".

2

Prevucite ikonu "Veličina" nadesno da biste povećali veličinu aktivnog zvučnika ili deljenog sadržaja.

3

Prevucite ikonu "Veličina" nalevo da biste povećali veličinu osoba koje ste dodali na binu.

Možete da promenite veličinu pozornice pomoćuSastancimobilna aplikacija za iPad i Android tablete.

1

Prevucite ikonu "Veličina" nadesno da biste povećali veličinu aktivnog zvučnika ili deljenog sadržaja.

2

Prevucite ikonu "Veličina" nalevo da biste povećali veličinu osoba koje ste dodali na binu.