Du kan definere at nettapper skal vises på enhetens startskjerm og åpnes direkte derfra. Forsikre deg om at webmotoren er på - hvis ikke, se denne artikkelen for mer informasjon.

Les beste praksis for bruk av nettmotoren for å lære mer om de støttede funksjonene og begrensningene for nettmotoren. Hvis du støter på et problem med en webside, kan du se delen Feilsøking .

Du kan konfigurere Cisco-enhetene til å gi permanent tilgang til kamera og mikrofon for definerte webområder, noe som hopper over standard spørsmålsdialog. Dette er spesielt nyttig for webapper, da brukere ikke trenger å tillate kamera- og mikrofontilgang via en dialog hver gang det ringes. For å gjøre det, gå til nettportalen til enheten. Les artikkelen om avanserte innstillinger for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den. Velg deretter Innstillinger fra menyen til venstre. Velg følgende under Konfigurasjoner:
 • WebEngine >MediaAccess > Add Hostname: Skriv inn nettstedene som skal ha tilgang til kameraet eller mikrofonen. Maksimalt antall oppføringer er 30.

 • WebEngine >MediaAccess >Legg til vertsnavn > enhet:

  Kamera: Tillat tilgang til kameraet for det definerte nettstedet.

  Mikrofon: Tillat tilgang til mikrofonen for det definerte nettstedet.

 • WebEngine >MediaAccess > List: Liste over alle tillatte nettsteder og tilhørende Webex enheter.

 • WebEngine >MediaAccess > Fjern ID: Fjern et nettsted med ID-en fra listen over tillatte vertsnavn. ID-en er knyttet til verten og vises i resultatet av listen.

 • WebEngine >MediaAccess > RemoveAll: Fjern alle nettsteder fra listen over tillatte vertsnavn.

 • WebEngine >Features > LocalWebAppManagement: Velg tillatt hvis du vil at brukeren skal legge til, redigere og slette webapper fra innstillingsmenyen på enheten. Når den er satt til IkkeTillatt, er webapper-listen tilgjengelig i innstillingsmenyen, men det er ikke mulig å legge til, redigere eller slette dem. Når nettappene er satt til Av, er de ikke i innstillingsmenyen på enheten.

Hvis lokal nettappadministrasjon er aktivert, kan du se brukerens dokumentasjon her for mer informasjon om hvordan du legger til nettapper direkte fra innstillingsmenyen på enheten.

I Kontrollhub kan du se endringene som er gjort i nettapper, i enhetens logg.


Denne artikkelen gjelder ikke DX70 eller DX80.

Nettapper støttes ikke når enheten i styre- eller skrivebordsserien er i tilleggsmodus.


Web Apps lagt til gjennom UI Extensions Editor vises ikke på Control Hub. For å redigere dem, gå direkte til redaktøren.

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com går du til Enheter-siden og klikker på enheten din i listen.

2

Under Konfigurasjoner klikker du Web Apps og velger Legg til.

3

Skriv inn navnet og URL-adressen til nettappen. Navnet vises under webappikonet på startskjermen. Enheten vil forsøke å hente et ikon fra URL-adressen til WebApp, men vil bruke et standardikon hvis kvaliteten ikke er god nok. Du kan eventuelt legge til et egendefinert ikon i feltet URL-adresse for nettappikon.

Du kan velge om du vil vise appen
 • Alltid

 • Kun ute av samtale

 • Bare i samtale

4

Klikk Legg til og lagre.

Ikonet til nettappen er nå synlig på startskjermen til enheten din. Appen åpnes i fullskjerm og tidsavbrytes etter 15 minutter når den ikke er i bruk.


Web Apps lagt til via Control Hub kan ikke redigeres i UI Extensions Editor. For å redigere dem, gå direkte til Control Hub.

1

Du kan få tilgang til redigeringsprogrammet for WebApp-utvidelser fra enhetens nettportal. Les artikkelen om avanserte konfigurasjoner for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den. Når nettportalen til enheten åpnes, velger du UI Extensions Editor fra menyen til venstre.

2

Klikk Ny og Legg til under WebApp.

3

Skriv inn navnet og URL-adressen til nettappen. Navnet vises under webappikonet på startskjermen. Enheten vil forsøke å hente et ikon fra URL-adressen til WebApp, men vil bruke et standardikon hvis kvaliteten ikke er god nok. Du kan eventuelt legge til et egendefinert ikon i feltet URL-adresse for nettappikon.

Du kan velge om du vil vise appen
 • Alltid

 • Kun ute av samtale

 • Bare i samtale

4

Eksporter konfigurasjonen ved å klikke på På den øverste linjen.

Ikonet til nettappen er nå synlig på startskjermen til enheten din. Appen åpnes i fullskjerm og tidsavbrytes etter 15 minutter når den ikke er i bruk.