Enheter på nettverket ditt

Administrator kan konfigurere enheter på nettverket ditt på forskjellige måter. Du kan ha lokale enheter eller skyenheter. Disse enhetene kan se like ut, og du kan koble til dem ved hjelp av ultralyd.

Kobler til enheter

Funksjoner for tilkoblede enheter

Når du kobler til en enhet, kan du bruke den på følgende måter:

  • Del skjermen lokalt. Du kan kun dele lyd og optimalisere video når du bruker en skyenhet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Webex-appen| Del innhold trådløst til Webex-enheter .

  • Ring noen som bruker enheten, så kan du bruke Webex-appen til å kontrollere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Webex-appen| Anropsalternativer som støttes .

  • Hvis du svarer på et anrop fra noen som bruker enheten, kan du bruke Webex-appen til å kontrollere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Webex-appen| Svare på en samtale .


     

    Noen Webex-enheter du kobler til, er kanskje ikke aktivert for oppringing. Hvis du prøver å foreta et anrop mens du er koblet til denne typen enhet, ser du en feilmelding i Webex-appen som ber deg om å koble fra og bruke en annen enhet eller appen din til å foreta anropet i stedet.

  • Start et møte på et Webex-appområde ved hjelp av enheten, så kan du bruke Webex-appen til å kontrollere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Webex-appen| Start et møte fra et område .