Enheter i nätverket

Din administratör kan konfigurera enheter i ditt nätverk på olika sätt. Du kan ha lokala enheter eller molnenheter. Dessa enheter kan visas på samma sätt och du kan ansluta till dem med hjälp av ultraljud.

Ansluter till enheter

Funktioner för anslutna enheter

När du ansluter till en enhet kan du använda den på följande sätt:

  • Dela din skärm lokalt, du kan bara dela ljud och optimera video när du använder en molnenhet. Mer information finns i Webex-appen | Dela innehåll trådlöst till Webex-enheter .

  • Ring någon med enheten så kan du använda Webex-appen för att styra enheten. Mer information finns i Webex-appen | Samtalsalternativ som stöds.

  • Besvara ett samtal från någon med enheten och du kan använda Webex-appen för att styra enheten. Mer information finns i Webex-appen | Besvara ett samtal.


     

    Vissa Webex-enheter som du ansluter till kanske inte är aktiverade för samtal. Om du försöker ringa ett samtal medan du är ansluten till den här typen av enhet ser du ett felmeddelande i Webex-appen som ber dig att koppla från och använda en annan enhet eller app för att ringa samtalet istället.

  • Starta ett möte i ett Webex-apputrymme med enheten och du kan använda Webex-appen för att styra enheten. Mer information finns i Webex-appen | Starta ett möte från ett utrymme .