Zařízení ve vaší síti

Správce může konfigurovat zařízení v síti různými způsoby. Můžete mít místní zařízení nebo cloudová zařízení. Tato zařízení mohou vypadat stejně a můžete se k nim připojit pomocí ultrazvuku.

Připojení k zařízením

Funkce pro připojená zařízení

Když se připojíte k zařízení, můžete ho použít následujícími způsoby:

  • Sdílejte obrazovku místně, můžete sdílet zvuk a optimalizovat video pouze při použití cloudového zařízení. Další informace naleznete v tématu Webex App | Sdílení obsahu bezdrátově se zařízeními Webex .

  • Zavolejte někomu pomocí zařízení a můžete použít aplikaci Webex k ovládání zařízení. Další informace naleznete v tématu Možnosti volání podporované aplikací Webex | .

  • Přijměte hovor od někoho, kdo používá zařízení, a k ovládání zařízení můžete použít aplikaci Webex. Další informace naleznete v tématu Webex App | Přijetí hovoru.


    Některá zařízení Webex, ke kterým se připojujete, nemusí být povolena pro volání. Pokud se pokusíte uskutečnit hovor, když jste připojeni k tomuto typu zařízení, zobrazí se v aplikaci Webex chybová zpráva, která vám řekne, abyste se odpojili a místo toho použili jiné zařízení nebo aplikaci k uskutečnění hovoru.

  • Zahajte schůzku v prostoru aplikace Webex pomocí zařízení a můžete použít aplikaci Webex k ovládání zařízení. Další informace naleznete v tématu Webex App | Zahájení schůzky z prostoru .