Denne funksjonen er tilgjengelig for videosentriske nettverksbaserte MP4-opptak som er spilt inn i skyen i Webex Meetings, Webex Webinars og Webex Events (klassisk).


Hvis du delte en videofil ved hjelp av Del fil under møtet, webinaret eller arrangementet, lagres ikke MP4-opptaket i videosentrisk format.

Denne funksjonen krever Webex videoplattform versjon 2.0. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, kan du se Finne versjonsnummeretfor Webex Meetings. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for møter, webinarer og arrangementer som er spilt inn lokalt på vertens datamaskin.

Når du endrer standard skjermoppsett, gjelder den nye standardinnstillingen for opptakene du gjør i fremtiden. Det endrer ikke oppsett for eksisterende opptak.

Som standard bruker Webex-områder automatisk rutenettvisning når du ikke deler innhold, og Trinn under deling av innhold, med mindre områdeadministratoren setter standarden til noe annet. Hvis du før har angitt foretrukket oppsett for opptak til Fokusert innhold, er dette fortsatt standard både når du deler og ikke deler innhold.

Alternativer for skjermoppsett når du ikke deler innhold

WEB_recording–pref_no–oppsett for delt innhold

Rutenettvisning viser aktiv taler og opptil 24 andre deltakere når ingen deler innhold.

Scenevisning viser aktiv taler i hoveddelen av skjermen når ingen deler innhold. Videominiatyrbilder av aktiv taler og opptil fire andre deltakere vises øverst på skjermen. Hvis verten eller medverten synkroniserer scenen og legger til deltakere i den, vises kun den første deltakeren.

Fokusvisning viser video av aktiv taler i hoveddelen av skjermen når ingen deler innhold. Hvis verten eller medverten synkroniserer scenen og legger til deltakere i den, vises kun den første deltakeren.

Tom visning viser en tom skjerm når ingen deler innhold.

Alternativer for skjermoppsett ved deling av innhold

WEB_recording–pref_shared–innholdsoppsett

Scenevisning viser innholdet i hoveddelen av skjerm mens videominiatyrbilder av aktiv taler og opptil fire andre deltakere vises øverst på skjermen.

Fokusert innhold med visning av aktiv taler viser innholdet i hoveddelen av skjermen og et stort miniatyrbilde av aktiv taler øverst til høyre. Hvis verten eller medverten synkroniserer scenen og legger til deltakere i den, vises kun den første deltakeren.

Fokusert innholdsvisning viser kun det delte innholdet i hoveddelen av skjermen. Deltakervideoen tas ikke opp.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

2

Velg Innstillinger fra venstre navigasjonsfeltet, og velg deretter fanen Opptak.

3

Velg de foretrukne alternativene for Opptaksoppsett.

4

Klikk på Lagre.