På nettsteder med 41.7 og nyere kan du slå på automatiske undertekster uten å aktivere Webex Assistant for Meetings. Automatiske undertekster er tilgjengelig for Webex Meetings og Webex Webinars (ikke tilgjengelig for webinarer i nettpresentasjonsvisning). Hvis nettstedet ikke støtter automatisk underteksting uten Webex Assistant, må verten aktivere Webex Assistant for å aktivere automatisk underteksting. Webex Assistant er ikke tilgjengelig for Webex for Government.

Fra og med nettsteder med 42.3 og nyere vises nå talerens navn foran undertekstene.

Webex husker om du brukte automatiske undertekster i forrige møte eller webinar, og slår dem på automatisk neste gang.

Linux støtter automatiske undertekster i Webex-appen.

Hvis støtende ord brukes, erstatter stjerner noen bokstaver i det støtende ordet. Vi opprettet vårt eget filter for banneord som er generert ut fra vanlige støtende ord og uttrykk. Vi fortsetter å legge til ord og uttrykk etter hvert som de identifiseres for oss.

Underteksten vises over møtekontrollene

Hvis ingen snakker, forsvinner den siste underteksten etter fire sekunder.

For å vise undertekster klikker du på Vis underteksterVis undertekster nederst til venstre på skjermen.


 

Hvis du vil se flere eller færre tekstlinjer om gangen, endrer du størrelsen på boksen med undertekster. Pek på en av kantene til boksen, og dra i størrelseshåndtaket. Hvis du vil tilbakestille boksen til opprinnelig størrelse og plassering, klikker du på Mer > Tilbake til standard plassering og størrelse.

Hva nå?

Hvis du ikke snakker engelsk, fransk, tysk, spansk eller har problemer med å forstå taleren, kan programmet for møte- eller webinarprogrammet oversette 13 språk til mer enn 100 andre språk med undertekster. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Vis oversettelse og transkripsjon i sanntid i Webex Meetings og Webex Webinars.

Hvis ingen snakker, forsvinner den siste underteksten etter fire sekunder.

1

Trykk på Flere alternativer > Undertekster

2

Slå på eller av Undertekster.

3

Gå ut av innstillingene for undertekster for å lagre innstillingene.

Hva nå?

Hvis du ikke snakker engelsk, fransk, tysk, spansk eller har problemer med å forstå taleren, kan Webex Meetings-appen oversette 13 språk til mer enn 100 andre språk med undertekster. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Vis oversettelse og transkripsjon i sanntid i Webex Meetings og Webex Webinars.

Hvis møtet ble tatt opp, viser den innebygde transkripsjonen for videoopptaket kun transkripsjonen for delene av møtet som var på engelsk. Hvis Webex Assistant også var tilgjengelig (enten på eller av) i møteopptaket, viser Gjennomgå-fanen under Kalender transkripsjonen på det valgte talespråket. For øyeblikket vil ingen av transkripsjonene vise undertekstspråket (oversettelsen).

Slå på undertekster uten å slå på Webex Assistant for Meetings er tilgjengelig i en forsinket utgivelsessyklus. Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig på nettstedet, i møtet eller i webinaret ditt, må du slå på Webex Assistant for å få tilgang til undertekster.


 

Sjekk Tjenesteoppgraderinger og planlagt vedlikehold for å se når det blir tilgjengelig på nettstedet ditt.