Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

1

I hub-vinduet klikker du på søke feltet og skriver inn teksten du vil søke etter.

2

Filtrerer søke resultatene ved å klikke på mellomrom , meldinger eller filer. Resultater fra kontakt listen og bedrifts katalogen vises under Spaces- filteret.

3

Klikk på Avbryt for å avslutte søket.

1

Trykk på søke feltet og skriv inn teksten du vil søke etter.

2

Filtrerer søke resultatene ved å trykke på personer , mellomrom , meldinger eller filer.