Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

1

Iz prozora čvorišta kliknite na traku za pretragu i unesite tekst koji tražite.

2

Filtrirajte rezultate pretrage tako što ćete kliknuti na dugme "Razmaci", "Poruke" ili "Datoteke". Rezultati iz liste kontakata i direktorijuma preduzeća pojavljuju se u okviru filtera "Razmaci".

3

Kliknite na dugme "Otkaži" da biste izašli iz pretrage.

1

Dodirnite traku za pretragu i unesite tekst koji tražite.

2

Filtrirajte rezultate pretrage tako što ćete dodirnuti opciju "Osobe", "Razmaci", "Poruke" ili "Datoteke".