Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

1

I hubbfönstret klickar du i sökfältet och anger texten som du söker efter.

2

Filtrera sökresultaten genom att klicka på Utrymmen, Meddelanden eller Filer. Resultaten från din kontaktlista och företagskatalogen visas under filtret Utrymmen.

3

Klicka på Avbryt för att avbryta sökningen.

1

Tryck i sökfältet och ange texten som du söker efter.

2

Filtrera sökresultaten genom att trycka på Personer, Utrymmen, Meddelanden eller Filer.