Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

1

W oknie centrum kliknij pasek wyszukiwania i wprowadź tekst, którego szukasz.

2

Wyniki wyszukiwania można filtrować, klikając Obszary , Wiadomości lub Pliki. Wyniki z listy kontaktów i firmowej książki telefonicznej pojawiają się pod filtrem Obszary.

3

Kliknij przycisk Anuluj , aby zakończyć wyszukiwanie.

1

Dotknij paska wyszukiwania i wprowadź wyszukiwany tekst.

2

Umożliwia filtrowanie wyników wyszukiwania przez wybranie opcji Osoby , Obszary, Wiadomości lub Pliki.