Du må bruke Chrome, Safari eller Firefox.

Klikk på aktivitetsmenyen og velg Møt. Velg enheten som skal brukes til å ringe ved å klikke på Lyd/video.