Du kan även stänga av din video för alla inkommande samtal, stänga av videon innan du deltar i ett möte eller välja att inte starta din videonär du deltar i möten.

Du måste använda Chrome, Safari eller Firefox.

Klicka på aktivitetsmenyn och välj Möte. Välj vilken enhet som ska användas för att ringa samtalet genom att klicka på Ljud/Video.