Du kan bruke Webex-appen til å foreta anrop på en Cisco-enhet når appen er koblet til den.

  • Ring et Space : Når du ringer et Space, varsles alle deltakerne i denne plassen med enhetene sine. 
Under samtalen kan alle i den plassen bli med ved å velge den grønne sammenføynings knappen.

    Velg et mellomrom, og klikk på møte -ikonet.

  • Ring en kontakt : Velg en kontakt, og klikk på video anrop-ikonet. Velg Webex samtale .