Første gang du laster ned et ARF-opptak fra Webex-nettstedet, blir du bedt om å laste ned og installere konverteringsprogrammet for Webex-opptak for å spille av opptaket. Hvis du imidlertid har mottatt en kobling til et Webex-opptak, kan du velge koblingen for å strømme og vise opptaket uten å laste ned konverteringsprogrammet for Webex-opptak. Hvis du ikke har et konverteringsprogram ennå, kan du bruke fremgangsmåten nedenfor til å laste det ned fra Webex-nettstedet.

Før du starter

Kun kontoer med vertstillatelser kan laste ned konverteringsprogrammet for Webex-opptak.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

For eksempel: SITENAME.webex.com.

2

Velg enten Webex Training eller Webex Events fra navigasjonslinjen til venstre.

3

Gå til Støtte > Nedlastinger.

4

Velg Opptaker og avspillere > Opptak og avspilling.

5

Klikk på Last ned under Webex Recording Converter.

6

Kjør nedlastingsfilen.

7

Følg instruksjonene i veiviseren for å installere konverteringsprogram for Webex-opptak.