Första gången du hämtar en ARF-inspelning från din Webex-webbplats uppmanas du att hämta och installera Webex-inspelningsomvandlaren för att spela upp inspelningen. Om du har fått en länk till en Webex-inspelning kan du dock välja länken för att strömma och visa inspelningen utan att hämta Webex-inspelningsomvandlaren. Om du ännu inte har en konverterare kan du använda stegen nedan för att hämta den från din Webex-webbplats.

Innan du börjar

Endast konton med värdbehörigheter kan hämta Webex-inspelningsomställaren.

1

Logga in på din Webex-plats.

Till exempel: WEBBPLATSNAMN.webex.com.

2

Välj antingen Webex Training eller Webex Events i den vänstra navigeringsraden.

3

Gå till Support > Hämtningar.

4

Välj Inspelare och spelare > Inspelning och uppspelning.

5

Klicka på Hämta under Webex-inspelningsomvandlaren under Webex.

6

Kör hämtningsfilen.

7

Följ anvisningarna i guiden för att installera Webex-inspelningsomvandlaren.