Layouts

Du kan bytte mellom følgende oppsett, avhengig av antall deltakere i et møte:

Rutenettoppsett lar deg se videoen av opptil 81 møtedeltakere på hver side. Denne funksjonen støttes bare på Mac, Windows og Linux.

Som standard lar rutenettoppsettet deg se videoen av opptil 25 møtedeltakere i en5x 5 rutenett. Hvis møtet har mer enn 25 deltakere, vises de ekstra deltakerne i rutenettet når de snakker i møtet. Når du øker eller reduserer antall deltakere som skal vises, angir du maksimalt antall som kan vises.

Klikk på Øk eller reduser videostørrelsen og bruk glidebryteren til å justere antall deltakere som vises i rutenettet.


 

Du trenger ikke å være i et møte for å justere maksimalt antall deltakere som skal vises i rutenettoppsett. Du kan gjøre det når som helst, og endringen gjelder for alle fremtidige møter i Webex-appen. Gå til din profilbilde , velger du Møter > Oppsett . Velg alternativet, og klikk deretter på Lagre.

Grid layout

Juster antall deltakere i rutenettoppsett for å se flere eller færre deltakere.

Stabeloppsett viser hvem som snakker i hovedvideoen under videominiatyrbildene til andre deltakere.

Stakkoppsett er tilgjengelig når det er tre eller flere deltakere i møtet.

Stack layout

Når noen begynner å dele, flyttes fokuset til det delte innholdet.

Du vet alltid hvem som deler, fordi navnet deres vises over innholdet til venstre.

Stack layout when content is shared

Oppsett side ved side viser hvem som snakker i hovedvideoen ved siden av videominiatyrbildene til andre deltakere.

Oppsett for side ved side er tilgjengelig når det er tre til 25 deltakere i møtet.

Side by side layout

Når noen begynner å dele, flyttes fokuset til det delte innholdet.

Du vet alltid hvem som deler, fordi navnet deres vises over innholdet til venstre.

Side by side layout when content is shared

Du kan bruke fullskjermvisning med rutenett-, stakk- eller side ved side-oppsettet. Fullskjermvisning skjuler menylinjen øverst i programvinduet.

Når det ikke deles noe innhold, øker fullskjermvisningen størrelsen på hovedvideoen.

Full-screen view

Når noen deler innhold, øker fullskjermvisningen størrelsen på det delte innholdet slik at du kan se det tydeligere.

Full-screen view
1

Hvis du vil bytte til et annet oppsett, klikker du på OppsettLayout, og velg deretter et oppsett.

Når det for eksempel er tre eller flere deltakere i møtet, klikker du på Stakk for å bytte til stakkoppsett.

2

Hvis du vil vise flere eller færre videominiatyrbilder i stabeloppsett, peker du på den nedre kanten av videominiatyrbildepanelet og drar i størrelseshåndtaketResize handlefor å skjule videominiatyrbildene eller se flere videoer.

I Oppsett side ved side peker du på venstre kant av videominiatyrbildepanelet og drar i størrelseshåndtaket for å skjule videominiatyrbildene eller se flere videoer.

Klikk på Vis flere videominiatyrbilder av deltakereVis flere miniatyrbilder av deltakervideoen for å vise panelet med videominiatyrbilder når det er skjult.

3

Hvis du vil skjule menylinjen øverst i programvinduet på skrivebordet, klikker du på OppsettLayout og klikk deretter på Fullskjermvisning bryter for å slå den på.

Du kan bytte mellom følgende oppsett, avhengig av antall deltakere i et møte:

Rutenettoppsett lar deg se opptil seks personer på en iPhone eller Android-telefon, avhengig av skjermstørrelsen. På et iPad- eller Android-nettbrett kan du se opptil 25 deltakere.

Grid layout

 

Vi skjuler automatisk den øverste menylinjen og møtekontrollene etter noen sekunder, slik at du kan fokusere på deltakerne. Hvis du vil vise menylinjen og møtekontrollene, trykker du på skjermen.

Fokusoppsett viser en fullskjermvideo av den som snakker.

Focus layout

Når noen deler innhold, viser fokusoppsettet en fullskjermvideo av det delte innholdet og minimerer den aktive taleren.

Focus layout when content is shared

 

For å se mer av det delte innholdet trykker du på for å skjule videoen til den aktive taleren.

Hvis du blir med i møtet ved hjelp av et iPad- eller Android-nettbrett, kan du velge Stakkoppsett. Stakkoppsett viser hvem som snakker i hovedvideoen under miniatyrbildevideoene til opptil seks andre deltakere.

Stakkoppsett er tilgjengelig når det er tre eller flere deltakere i møtet.

Stack layout

Når noen begynner å dele, flyttes fokuset til det delte innholdet.

Stack layout when content is shared
1

Hvis du vil bytte til et annet oppsett, trykker du på OppsettLayout, og velg deretter et oppsett.

Trykk for eksempel på Rutenett for å bytte til Rutenett-oppsett.

2

Hvis du vil skjule menylinjen øverst i programvinduet når du bruker et nettbrett, trykker du på OppsettLayout og trykk deretter på Fullskjerm .


 

Du kan også dobbelttrykke for å bytte til fullskjerm.