Velge Vis deltakere uten video

1

Klikk Oppsett , og aktiverOppsett-ikonderetter/deaktiver Vis deltakere uten video av.

Nå ser du bare deltakerne som viser video. En indikator på skjermen viser hvor mange deltakere uten video som er skjult.


 
2

Hvis du vil vise alle deltakerne som ikke viser video, klikker du på Oppsett Oppsett-ikon og aktiverer veksleknappen Vis deltakere uten video.

1

Hvis du vil skjule deltakere som ikke viser videoen sin under et møte, trykker du på OppsettOppsett-ikon og deaktiverer Vis deltakere uten video.

2

Aktiver/deaktiver Vis deltakere uten video for å vise deltakere som ikke deler video.

1

Klikk Oppsett , og aktiverOppsett-ikonderetter/deaktiver Vis deltakere uten video av.

Nå ser du bare deltakerne som viser video.


 
2

Hvis du vil vise alle deltakerne som ikke viser video, klikker du på Oppsett Oppsett-ikon og aktiverer veksleknappen Vis deltakere uten video.