Systemansvarlig må aktivere denne funksjonen. Hvis du ikke kan opprette en ny kontakt gruppe, må du kontakte systemansvarlig.

1

Trykk på på kontakter- skjermbildet .

2

Trykk på Opprett gruppe .

3

Skriv inn navnet på den nye kontakt gruppen og trykk på Opprett .

Den nye kontakt gruppen vises i kontakt listen.