Administrator sistema mora da omogući ovu funkciju. Ako ne možete da kreirate novu grupu kontakata, obratite se administratoru sistema.

1

Na ekranu "Kontakti" dodirnite .

2

Dodirnite stavku Kreiraj grupu .

3

Unesite ime nove grupe kontakata i dodirnite Dugme Kreiraj .

Nova grupa kontakata će se pojaviti na listi kontakata.