Administrator systemu musi włączyć tę funkcję. Jeśli nie możesz utworzyć nowej grupy kontaktów , skontaktuj się z administratorem systemu.

1

Na ekranie Kontakty dotknij .

2

Dotknij Utwórz grupę.

3

Wprowadź nazwę nowej grupy kontaktów i dotknij opcji Utwórz.

Nowa grupa kontaktów pojawi się na liście kontaktów.