Bruke ANI/CLI-autentisering for lydtilkobling i Cisco Webex Meetings og Events

Du kan endre nummeret som brukes til å ringe til Cisco Webex Meetings og Cisco Webex Events.

Hva er ANI/CLI-autentisering?

CLI (oppringerlinjeidentifikasjon) eller ANI (automatisk nummeridentifikasjon) er en form for innringer-ID.

Slik fungerer det:

 1. Telefonnummeret du ringer til møter med, legges til i innstillingene for Cisco Webex-nettstedet.

 2. Du ringer inn til lyddelen av møtet.

 3. Systemet kontrollerer nummeret du brukte til å ringe inn, mot nummeret som er lagt til i innstillingene for Webex-nettstedet.

 4. Du blir ledet til riktig møte uten å angi et møtenummer.

Hvis du har en vertskonto og nettstedet ditt er aktivert for ANI/ CLI, kan du gjøre følgende:

 • planlegge et møte med innringing og ANI/CLI-telefonkonferanseautentisering.

 • angi et telefonnummer som skal godkjennes når du ringer inn til en ANI/CLI-aktivert lydkonferanse. Du vil imidlertid bare bli godkjent hvis du ble invitert via e-post under planleggingsprosessen.

 • angi en PIN-kode for lyd for å hindre at forfalskere bruker nummeret ditt til å ringe inn.

Planlegge et møte med ANI/CLI-autentisering

  1Logg på Webex-nettstedet ditt.
  2Gå til Vær vert for et møte > Planlegg et møte. Siden Planlegg et møte vises.
  3Velg Endre lydkonferanse. Dialogboksen Innstillinger for konferansesamtale vises.
  4Velg Aktiver CLI-autentisering for lydkonferanse når deltakere ringer inn, hvis det ikke allerede er valgt.
  5Planlegg møtet på vanlig måte.

  Angi et telefonnummer for innringerautentisering

  Du kan angi autentisering for et hvilket som helst telefonnummer som er oppført i brukerprofilen.

   1Gå til Min Webex og velg Innstillinger.
   2 I Lyd-delen velger du Konfigurer, eller hvis du allerede har angitt lydalternativer, utvider du Lyd-delen.
   3Under Mine telefonnumre, ved siden av telefonnummeret du vil autorisere, merker du av for Innringerautentisering.
   4Velg Lagre.

   Angi PIN-kode for autentisering for vertskonto

    1Logg på Webex-nettstedet ditt.
    2Gå til Min Webex og velg Innstilling.
    3 I Lyd-delen velger du Konfigurer, eller hvis du allerede har angitt lydalternativer, utvider du Lyd-delen.
    4Under Mine telefonnumre angir du et firesifret PIN-nummer i PIN: -boksen.
    5Velg Lagre.

    Redigere lagrede numre

    Før du starter

    • Eventuelle endringer skjer ikke før neste gang du blir med.

    • Du kan ikke være i en lydkonferanse via telefon mens du redigerer telefonnummeret ditt.

     1Velg Flere alternativerHurtigstart-siden.
     2Velg Ring meg, eller hvis du allerede har et nummer oppført under «Ring meg», velger du Ring meg på et annet telefonnummer.
     3Oppdater telefonnummeret ditt.
     4Velg Ring meg.
     Var denne artikkelen nyttig?