Använd ANI-/CLI-autentisering för ljudanslutning i Cisco Webex Meetings och Events

Du kan ändra det nummer som används för att ringa upp Cisco Webex Meetings och Cisco Webex Events.

Vad är ANI-/CLI-autentisering?

CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification) är en typ av nummerpresentatör/inringnings-ID.

Så här fungerar det:

 1. Telefonnumret från vilket du ringer in till möten och som läggs till i Cisco Webex webbplatsinställningar.

 2. Du ringer in till ljuddelen av mötet.

 3. Systemet verifierar numret som du ringde in med numret som finns i inställningarna för din Webex-webbplats.

 4. Du dirigeras till rätt möte utan att behöva ange ett mötesnummer.

Om du har ett värdkonto och din webbplats är aktiverad för ANI/CLI kan du:

 • schemalägga en händelse med ANI/CLI-inringning för telekonferensautentisering.

 • ange ett telefonnummer som ska autentiseras när du ringer in till en ANI-/CLI-aktiverad ljudkonferens. Du kommer endast att autentiseras om du bjöds in via e-post under schemaläggningsprocessen.

 • Ange en ljud-PIN-kod i syfte att förhindra att ”bedragare” använder ditt nummer för att ringa in.

Schemalägg ett möte med ANI-/CLI-autentisering

  1Logga in på din Webex-webbplats.
  2Gå till Hålla ett möte > Schemalägg ett möte. Sidan Schemalägg ett möte visas.
  3Välj Ändra ljudkonferens. Dialogrutan Ljudkonferens visas.
  4Markera Aktivera CLI-autentisering för ljudkonferens när mötesdeltagare ringer in om det inte redan har markerats.
  5Schemalägg ditt möte som du vanligtvis gör.

  Ange ett telefonnummer för autentisering vid inringning

  Du kan konfigurera autentisering för alla telefonnummer som finns registrerade i din användarprofil.

   1Gå till Mitt Webex och välj Inställningar.
   2 Under avsnittet Ljud väljer du Konfigurera eller om du redan har angett ljudalternativ kan du expandera avsnittet Ljud.
   3Under Mina telefonnummer markerar du Autentisering vid inringning intill det telefonnummer som du vill autentisera.
   4Välj Spara.

   Ange autentiserings-PIN-kod för värdkonto

    1Logga in på din Webex-webbplats.
    2Gå till Mitt Webex och välj Inställningar.
    3 Under avsnittet Ljud väljer du Konfigurera eller om du redan har angett ljudalternativ kan du expandera avsnittet Ljud.
    4Under Mina telefonnummer anger du en fyrsiffrig PIN-kod i PIN: rutan.
    5Välj Spara.

    Redigera sparade nummer

    Innan du börjar

    • Eventuella ändringar träder inte i kraft förrän nästa gång du deltar.

    • Du kan inte delta i en ljudkonferens via telefon under tiden du redigerar dina telefonnummer.

     1På sidan Snabbstart väljer du Fler alternativ.
     2Välj Ring mig eller, om du redan har ett nummer angivet under ”Ring mig”, välj Ring mig på ett annat nummer.
     3Ange ditt telefonnummer
     4Välj Ring mig.
     Var den här artikeln användbar?