Vad är ANI/CLI-autentisering?

CLI (caller line identification) eller ANI (automatic number identification) är en typ av nummerpresentatör/inringnings-ID.

Så här fungerar det:

 1. Telefonnumret som du ringer in till möten med läggs till i inställningarna för användarhubben.

 2. Du ringer in till ljuddelen av mötet.

 3. Systemet verifierar numret som du ringde in mot det nummer som har lagts till i inställningarna för användarhubben.

 4. Du dirigeras till rätt möte utan att ange ett mötesnummer.

Om du har ett värdkonto och din webbplats är aktiverad för ANI/CLI kan du:

 • Schemalägga ett möte med ANI/CLI-inringning för telekonferensautentisering.

 • Ange ett telefonnummer som ska autentiseras när du ringer in till en ANI-/CLI-aktiverad ljudkonferens. Du kommer dock endast att autentiseras om du blev inbjuden via e-post under schemaläggningsprocessen.

 • Ange en ljud-PIN-kod i syfte att förhindra att ”bedragare” använder ditt nummer för att ringa in.

Schemalägg ett möte med ANI/CLI-autentisering

1

Logga in på User Hub.

2

Gå till Schemalägg ett möte.

3

Välj Avancerade inställningar > Ljudalternativ.

4

Markera Aktivera CLI-autentisering för ljudkonferens när mötesdeltagare ringer in, om den inte redan har valts.

5

Schemalägg ditt möte som du vanligtvis gör.

Ange ett telefonnummer för autentisering av inringning

Du kan konfigurera autentisering för alla telefonnummer som finns registrerade i din användarprofil.

1

Logga in på User Hub.

2

Gå till Inställningar > Ljud och video.

3

Under Mina telefonnummer, bredvid det telefonnummer som du vill auktoriseras, markerar du Autentisering vid inringning.

4

Välj Spara.

Ange autentiserings-PIN-kod för värdkonto

1

Logga in på User Hub.

2

Gå till Inställningar > Ljud och video.

3

Under Mina telefonnummer anger du en 4-siffrig PIN-kod i PIN-koden: rutan.

4

Välj Spara.

Redigera sparade nummer

Innan du börjar

 • Delta inte i ljuddelen av ett möte förrän du har redigerat dina nummer.

 • Delta inte i ljuddelen av en händelse innan du har redigerat dina nummer.

 • Eventuella ändringar träder inte i kraft förrän nästa gång du deltar.

 • Du kan inte delta i en ljudkonferens via telefon under tiden du redigerar dina telefonnummer.

1

Delta i mötet via din dator, men ring inte in till mötet.

2

Delta i händelsen via din dator, men ring inte in till händelsen.

3

På sidan Snabbstart väljer du Fler alternativ .

4

Välj Ring mig eller om du redan har ett nummer listat under ” Ring mig ” väljer du Ring mig på ett annat nummer .

5

Ange ditt telefonnummer

6

Välj Ring mig .