Czym jest uwierzytelnianie ANI/CLI?

CLI (identyfikacja linii dzwoniącego) lub ANI (automatyczna identyfikacja numeru) jest formą identyfikatora dzwoniącego.

Oto jak to działa:

 1. Numer telefonu, z którym dzwonisz na spotkania, jest dodawany do preferencji Centrum użytkownika.

 2. Wywołujesz się do części audio spotkania.

 3. System weryfikuje numer wywołany w stosunku do numeru dodanego do preferencji User Hub.

 4. Przekierowano Cię do właściwego spotkania bez wprowadzania numeru spotkania.

Jeśli masz konto prowadzącego i Twoja witryna jest włączona dla ANI/CLI, możesz:

 • Zaplanuj spotkanie z uwierzytelnianiem telekonferencji ANI/CLI wdzwanianiem.

 • Podaj numer telefonu, który ma być uwierzytelniony podczas połączenia z dowolną konferencją audio włączoną przez ANI/CLI. Uwierzytelnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zostałeś zaproszony pocztą e-mail w trakcie procesu planowania.

 • Podaj kod PIN audio, aby zapobiec użyciu numeru do wdzwaniania przez „spoofery”.

Zaplanuj spotkanie z uwierzytelnianiem ANI/CLI

1

Zaloguj się do User Hub.

2

Przejdź do Zaplanuj spotkanie.

3

Wybierz Ustawienia zaawansowane > Opcje audio.

4

Zaznacz opcję Włącz uwierzytelnianie CLI konferencji audio podczas wdzwaniania się uczestników, jeśli nie jest ono już zaznaczone.

5

Zaplanuj spotkanie tak, jak zwykle.

Określ numer telefonu do uwierzytelniania przy wdzwanianiu

Uwierzytelnianie można ustawić dla dowolnego numeru telefonu wymienionego w profilu użytkownika.

1

Zaloguj się do User Hub.

2

Przejdź do Ustawienia > Audio i wideo.

3

W obszarze Moje numery telefonów, obok numeru telefonu, który chcesz autoryzować, sprawdź uwierzytelnianie przy wdzwanianiu.

4

Wybierz Zapisz .

Określ kod PIN uwierzytelniania dla konta prowadzącego

1

Zaloguj się do User Hub.

2

Przejdź do Ustawienia > Audio i wideo.

3

Pod Moimi numerami telefonów wprowadź 4-cyfrowy kod PIN do kodu PIN: pudełko.

4

Wybierz Zapisz .

Edytuj zapisane numery

Przed rozpoczęciem

 • Nie dołączaj do części audio spotkania, dopóki nie zmienisz numeru.

 • Nie dołączaj do części audio wydarzenia, dopóki nie zmienisz numeru.

 • Wszelkie zmiany będą wprowadzane dopiero po następnym dołączeniu.

 • Podczas edycji numeru telefonu nie można uczestniczyć w konferencji audio przez telefon.

1

Dołącz do spotkania z komputera, ale nie dzwoń.

2

Dołącz do wydarzenia z komputera, ale nie dzwoń.

3

Na stronie Szybki start wybierz Więcej opcji .

4

Wybierz Zadzwoń do mnie , lub jeśli masz już numer wymieniony w sekcji „ Zadzwoń do mnie ”, wybierz Zadzwoń do mnie na inny numer .

5

Zaktualizuj swój numer telefonu.

6

Wybierz opcję Zadzwoń do mnie .