Denne artikkelen gjelder bare for delte enheter.

Som standard slettes tavlene og nettdataene automatisk hver dag ved midnatt. Spør systemansvarlig om den automatiske oppryddingen er deaktivert eller angitt til å skje på et annet tidspunkt.

1

Når du er klar til å avslutte økten, trykker du på Avslutt økt nederst på startskjermen.


 

Du kan også avslutte økten ved å trykke på Hjem-knappen i noen sekunder.

2

Du kan bestemme om du vil fjerne alle tavler, alle nettstedsdata eller begge deler. Vær oppmerksom på at sletting av nettstedsdata bare vises på Webex Boards som bruker webmotoren.

1

Når du er klar til å avslutte økten, trykker du på enhetens navn øverst til venstre og velger Avslutt økt.


2

Du kan bestemme om du vil fjerne alle tavler, alle nettstedsdata eller begge deler. Vær oppmerksom på at sletting av nettstedsdata bare vises på enheter som bruker webmotoren.

  1. Når du er klar til å avslutte økten, sveiper du fra høyre side av skjermen og trykker deretter Avslutt økt.  2. Du kan bestemme om du vil fjerne alle tavler, alle nettstedsdata eller begge deler. Vær oppmerksom på at sletting av nettstedsdata bare vises på enheter som bruker webmotoren.