Webex-nettstedet og brukerne må være koblet til Control Hub for å aktivere denne funksjonen.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Rull ned til Planlegg møtealternativer og merk av i avmerkingsboksen Gi brukere tillatelse til å la alle med en vertskonto på dette nettstedet eller alle som blir med fra en godkjent Cisco-videoenhet i denne organisasjonen være vert for sine planlagte møter eller personlige rommøter.

3

Klikk på Oppdater.

4

(Innstillinger for sluttbrukere) Be brukeren om å gå til Webex-nettstedet og la andre starte mine møter i personlig rom fra en videoenhet uten PIN-kode.

5

(Innstillinger for sluttbrukere) Be brukeren om å gå for å velge og bruke den lagrede malen for fremtidige møter. Se Opprett og lagre en mal for å bli med i møter uten PIN-kode.

Gjør malen tilgjengelig på nettstedet ditt

Slik angir du standard mal for planlegging av Webex Meetings:

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Webex Meetings.

2

Rull ned til Standard planleggingsmaler.

3

Velg malen som skal brukes som standardmal i kolonnen Angi som standard.

4

Velg Oppdater innstillinger for nettsted.