Vaša Webex lokacija i korisnici moraju biti povezani sa kontrolnim čvorištem da bi omogućili ovu funkciju.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "Konfiguracija > uobičajenih postavki lokacije > opcije" .

2

Pomerite se do opcije sastanka i proverite opciju Dozvoli korisnicima da dozvole svima koji imaju nalog domaćina na ovoj lokaciji ili svima koji se pridružuju sa ovlašćenog Cisco video uređaja u ovoj organizaciji da hostuje planirane sastanke ili sastanke lične sobe.

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .

4

(Postavke krajnjeg korisnika) Zamolite korisnika da ode na Webex lokaciju i dozvoli drugima da započnu sastanke moje lične sobe sa video uređaja bez PIN-a.

5

(Postavke krajnjeg korisnika) Zamolite korisnika da ode da izabere i koristi sačuvani predložak za buduće sastanke. Pogledajte članak Kreiranje i čuvanje predloška za pridruživanje sastancima bez PIN koda.

Učinite predložak dostupnim na vašoj lokaciji

Da biste postavili podrazumevani predložak za planiranje Webex sastanaka:

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na lokaciju "> Webexsastanci".

2

Pomerite se nadole do predložaka standardnog za planiranje.

3

U koloni Postavi kao podrazumevanu izaberite predložak da biste napravili podrazumevani predložak.

4

Izaberite ažuriraj postavke lokacije.