Før du starter

Det kan ta opptil 24 timer før eventuelle endringer i disse innstillingene vises i appene, eller endringene trer i kraft når brukere starter appen på nytt eller logger av og på igjen.

1

Fra kundevisningen i https:/ / admin.webex.com klikker du på Meldinger .

2

Bla til Innholdsstyring.

3

Klikk på Rediger innstillinger og velg blant følgende:

 • Cisco Webex Native Storage – Lagre filer og skjermbilder som brukerne deler i Webex med standardlagringen din for Webex.

  Denne innstillingen gjelder ikke for tavler og merknader. Tavler og merknader lagres alltid ved med standardlagringen til Webex.


   

  Dette alternativet er slått på som standard, og du trenger Pro Pack for Cisco Webex Control Hub for å slå dette alternativet av. Når dette er slått av, kan ikke brukerne laste opp lokale filer.

 • Microsoft – Legg til Microsofts plattform for innholdsstyring for brukerne. Dette gir Webex tilgang til enten OneDrive eller SharePoint Online eller begge deler, avhengig av virksomhetens konfigurasjon av innholdsstyring.

  • Deaktiver koblede mapper – Brukere kan ikke koble en mappe til et Webex-område.

  • Aktiver koblede mapper – Brukere kan koble en mappe til et Webex-område, og de kan velge om en fil som er delt i området også skal legges til i den koblede mappen.

  • Aktiver koblede mapper, og gjør dem til standard lagringssted – Brukere kan koble en mappe til et Webex-område. Alle filer som deles i området, legges til i den koblede mappen.

  Du kan angi et Azure Active Directory (AD)-leiernavn slik at bare brukere fra denne leietakeren kan bruke denne virksomhetens innholdsstyring i Webex. (De må logge på med Azure arbeids- eller skolekontoen sin.)

 • Google Disk – Aktiver dette for organisasjonens brukere hvis de trenger tilgang til og dele Google Disk-filer via Webex. Du kan angi e-postdomenet for Google Disk, slik at folk må ha en konto i domenet for å kunne bruke denne funksjonen.

  For å hjelpe brukere med å konfigurere integrasjonen med Google Disk kan du dele https://help.webex.com/nqlpcy7.

 • Box – Legg til Box-innholdsstyring for brukerne.

 • Skjermdump – Lagre skjermdumpinnhold med standardlagringen til Webex og aktiver alternativet Skjermdump i Webex-appen.


   

  Dette er slått på som standard, og du trenger Pro Pack for Cisco Webex Control Hub for å redigere dette alternativet. Når denne innstillingen er deaktivert, har ikke brukerne alternativet Skjermdump i Webex-appen.

4

Klikk på Lagre .

5

Gi tilgang til brukerne, velg ett av følgende under Administrere brukere:

 • Aktiver manuelt for hver bruker – Velg å aktivere innstillingene for virksomhetens innholdsstyring for bestemte brukere, og klikk deretter på Administrer brukere .

  Deretter legger du til tillatelser når du legger til eller endrer brukere manuelt, eller du kan bruke en CSV-fil til å legge til eller endre brukere ved å angi kolonnen Innholdsbehandling for virksomheter til Sann i CSV-filen.

 • Aktiver globalt for alle brukere – Aktiver innstillingene for organisasjonens innholdsstyring for alle brukerne i organisasjonen. Dette overskriver alle brukerinnstillinger du har brukt for enkeltbrukere.