Du kan ikke dele innhold i hovedøkten hvis det pågår en separatøkt.

Bare vert eller presentatør

Hvis du vil …

Gjør dette …

Starte en ny tavle

Velg Ny tavle øverst i innholdsvisningen

Del en tavle

Velg Del > Tavle


 
  • Du kan legge til flere sider på en delt tavle.

  • Du kan dele flere tavler.

Dele nettleseren

Velg Del > Nettleser, og gå deretter til en nettside i nettleseren.

Start kommentering

Velg Kommenter i kontrollpanelet for opplæringsøkten. Velg et verktøy for å lage merknader.

Lagre merknader

Velg Lagre merknader i Verktøy-panelet.


 

Deltakerne kan ikke bruke dette alternativet med mindre verten eller presentatøren gir dem rettigheten Skjermopptak. Hvis du som vert deler proprietær programvare, kan det være lurt å sørge for at denne rettigheten er slått av.

Fjerne merknader du har gjort

Merk pilen som peker nedover, til høyre for Viskelærverktøy-ikonet, og velg deretter Fjern merknadene mine.


 

Bare merknader på siden eller lysbildet som vises i innholdsvisningen, fjernes. Merknader på andre sider eller lysbilder fjernes ikke.

Fjerne pekeren din

Merk pilen som peker nedover, til høyre for Viskelærverktøy-ikonet, og velg deretter Fjern pekeren min.

Vise delt programvare i fullskjermvisning

Velg pil ned på Økt-kontrollpanelet, og velg Vis > Fullskjerm for deltakere.

Synkronisere visningen med deltakere

Velg pil ned på Økt-kontrollpanelet, og velg Vis > Synkroniser for alle.


 

Synkronisering av visninger har ingen innvirkning på størrelsen den delte programvaren vises på deltakerskjermbilder i. Deltakerne kan kontrollere størrelsen på visningene sine uavhengig av hverandre.

La deltakerne kommentere delt programvare

Velg Kommenter i kontrollpanelet for økten, og velg deretter Tillat å kommentere.

La deltakerne automatisk kontrollere delt programvare

Velg pil ned-knappen på Tilordne-knappen på Økt-kontrollpanelet, og velg deretter Overfør kontroll over tastatur og mus > Godta alle forespørsler automatisk.

Ta tilbake kontrollen over delt programvare

På datamaskinens skrivebord velger du musen for å få tilbake kontrollen over den delte programvaren.

Deltakeren som kontrollerte den delte programvaren, kan når som helst ta tilbake kontrollen ved å klikke med musen.

Kun deltaker

Hvis du vil …

Gjør dette …

Kontrollere visningen av delt programvare

Velg pil ned på Økt-kontrollpanelet, og velg deretter Vis. Velg deretter et alternativ på menyen.


 

Hvis du raskt vil bytte fra standardvinduet til en fullskjermvisning av delt programvare, dobbeltklikker du på den delte programvaren.

Lukke delingsvinduet

Velg pil ned på Økt-kontrollpanelet, og velg deretter Stopp <option>, for eksempel Stopp programdeling.

Be om merknadskontroll over delt programvare

Velg Be om å kommentere (blyantikonet) i Økt-kontrollpanelet.

Lagre merknader

Velg Lagre merknader i Verktøy-panelet.


 

Deltakerne kan ikke bruke dette alternativet med mindre verten eller presentatøren gir dem rettigheten Skjermopptak.

Be om fjernkontroll av delt programvare

Velg Be om å ta kontrollen i Økt-kontrollpanelet.