Du kan inte dela innehåll i huvud mötet om ett privat möte pågår.

Endast värd och presentatör

Om du vill ...

Göra följande ...

Starta en ny whiteboard

Välj Ny whiteboard överst på innehållsvisaren

Dela en whiteboard

Välj Dela > Whiteboard


 
  • Du kan lägga till flera sidor på en delad whiteboard.

  • Du kan dela flera whiteboard.

Dela din webbläsare

Välj Dela > Webbläsare och gå sedan till en webbsida i din webbläsare.

Starta kommentering

På panelen Utbildningskontroll väljer du Kommentera. Välj ett verktyg att göra kommentarer med.

Spara kommentarer

I Verktygspanelen väljer du Spara kommentarer.


 

Mötesdeltagare kan bara använda detta alternativ om värden eller presentatören beviljar dem privilegiet Skärminspelning. Om du som värd delar upphovsrättsskyddad programvara kan du säkerställa att dessa privilegier är avstängda.

Rensa kommentarerna som du har gjort

Klicka på nedåtpilen till höger om ikonen Suddverktyg och välj därefter Rensa mina kommentarer.


 

Det är endast kommentarer på sidan eller bilden som visas i innehållsvisaren som rensas. Inga kommentarer rensas på andra sidor eller bilder.

Rensa din pekare

Klicka på nedåtpilen till höger om ikonen för Suddverktyg och välj sedan Rensa min pekare.

Visa delade program i helskärmsläge

På Sessionskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan Visa > Helskärmsläge för mötesdeltagare.

Synkronisera din vy med mötesdeltagarnas vy

På Sessionskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan Visa > Synkronisera för alla.


 

Synkronisering av vyer har ingen inverkan på fönsterstorleken som delade program visas i på mötesdeltagarnas skärmar. Mötesdeltagarna har oberoende kontroll över storleken på sina vyer.

Låta mötesdeltagare kommentera delade program

På Sessionskontrollpanelen väljer du Kommentera och sedan Tillåt kommentarer.

Automatiskt låta mötesdeltagare kontrollera delad programvara

På Sessionskontrollpanelen väljer du nedåtpilen vid knappen Tilldela och sedan Överför kontroll av tangentbord och mus > Godkänn automatiskt alla förfrågningar.

Återta kontrollen av ett delat program

Aktivera musen på din dators skrivbord för att återta kontrollen över den delade programvaran.

Mötesdeltagarna som kontrollerar den delade programvaran kan återta kontrollen när som helst genom att klicka med musen.

Endast mötesdeltagare

Om du vill ...

Göra följande ...

Kontrollera din vy över delade program

På Sessionskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan Visa. Välj sedan ett menyalternativ.


 

Om du snabbt behöver växla mellan standardfönstret och helskärmsläget för ett delat program dubbelklickar du på den delade programvaran.

Stänga ditt delningsfönster

I Sessionskontrollpanelen väljer du nedåtpilen och sedan Stoppa <option>, till exempel Stoppa programdelning.

Begära kommenteringskontroll av delade program

På Sessionskontrollpanelen väljer du Be att få kommentera (pennikon).

Spara kommentarer

I Verktygspanelen väljer du Spara kommentarer.


 

Mötesdeltagare kan bara använda detta alternativ om värden eller presentatören beviljar dem privilegiet Skärminspelning.

Begära fjärrkontroll över delade program

På Sessionskontrollpanelen väljer du Begär kontroll.