Sadržaj u glavnoj sesiji ne možete da delite ako je sesija prekida u toku.

Samo domaćin ili prezentator

Ako želite da...

Uradite ovo...

Započnite novu belu tablu

Izbor nove bele table sa vrha prikazivača sadržaja

Podeli belu tablu

Izbor bele table > deljenih resursa


 
  • Deljenoj beloj tabli možete dodati više stranica.

  • Možete da delite više belih tabli.

Deljenje Veb pregledača

Izaberite stavku > Web pregledač, a zatim idite na Web stranicu u pregledaču.

Počni da komentarišeš

Na panelu Kontrole sesije obuke izaberite stavku Beleška. Izaberite alatku za izradu beleški.

Čuvanje beleški

Na tabli "Alatke" izaberite stavku Sačuvaj beleške.


 

Učesnici ne mogu da koriste ovu opciju osim ako im domaćin ili prezentator ne dodeli privilegiju hvatanja ekrana. Kao domaćin, ako delite vlasnički softver, možda ćete želeti da se uverite da je ova privilegija isključena.

Obriši beleške koje si izneo

Izaberite strelicu koja pokazuje nadole sa desne strane ikone alatke brisač, a zatim odaberite opciju Obriši moje beleške.


 

Brisanje je samo beleški na stranici ili slajdu koji se trenutno pojavljuje u prikazivaču sadržaja. Beleške na drugim stranicama ili slajdovima nisu jasne.

Brisanje pokazivača

Izaberite strelicu koja pokazuje nadole sa desne strane ikone alatke brisač, a zatim izaberite stavku Obriši moj pokazivač.

Prikazivanje deljenog softvera u prikazu celog ekrana

Na tabli za kontrole sesije izaberite strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Prikaži > ekran za učesnike.

Sinhronizovanje prikaza sa učesnicima

Na tabli za kontrole sesije izaberite strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Prikaži > Sinhronizuj za sve.


 

Sinhronizacija prikaza ne utiče na veličinu u kojoj se deljeni softver pojavljuje na ekranima učesnika. Učesnici mogu nezavisno da kontrolišu veličinu svojih stavova.

Dozvoli učesnicima da komentarišu deljeni softver

Na tabli "Kontrole sesije" izaberite stavku Annotate, a zatim izaberite stavku Dozvoli da komentarišete.

Automatsko dozvoljavanje učesnicima da kontrolišu deljeni softver

Na tabli "Kontrole sesije" izaberite dugme sa strelicom nadole na dugmeU Dodeli, a zatim izaberite stavku Dodaj tastaturu i kontrolu miša > automatski prihvati sve zahteve.

Preuzimanje kontrole nad deljenim softverom

Na radnoj površini računara izaberite miš da biste povratili kontrolu nad deljenim softverom.

Učesnik koji je kontrolisao deljeni softver može da preuzme kontrolu u bilo kom trenutku tako što će kliknuti mišem.

Samo učesnik

Ako želite da...

Uradite ovo...

Kontrolisanje prikaza deljenog softvera

Na tabli za kontrole sesije izaberite strelicu nadole, a zatim odaberite stavku Prikaz. Zatim odaberite opciju iz menija.


 

Dvaput kliknite na deljeni softver da biste se brzo prebacili iz standardnog prozora u prikaz deljenog softvera preko celog ekrana.

Zatvaranje prozora za deljenje

Na tabli za kontrole sesije izaberite strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Zaustavi , na <option> primer, Zaustavi deljenje aplikacija.

Zahtevanje kontrole beleški deljenog softvera

Na tabli "Kontrole sesije" izaberite stavku Pitaj da komentarišete (ikona olovke).

Čuvanje beleški

Na tabli "Alatke" izaberite stavku Sačuvaj beleške.


 

Učesnici ne mogu da koriste ovu opciju osim ako im domaćin ili prezentator ne dodeli privilegiju hvatanja ekrana.

Zahtevaj daljinsku kontrolu deljenog softvera

Na tabli za kontrole sesije izaberite stavku Pitaj za kontrolu.