Nie możesz udostępniać zawartości w sesji głównej, jeśli trwa sesja podziału.

Tylko host lub prezenter

Jeśli chcesz...

Zrób to...

Zakładanie nowej tablicy

Wybierz pozycję Nowa tablica w górnej części przeglądarki zawartości.

Udostępnij tablicę

Wybierz Udostępnij > tablicy


 
  • Do udostępnionej tablicy można dodać wiele stron.

  • Możesz udostępniać wiele tablic.

Udostępnianie przeglądarki internetowej

Wybierz pozycję Udostępnij > przeglądarce sieci Web, a następnie przejdź do strony internetowej w przeglądarce.

Zacznij dodawać adnotacje

W panelu Sterowanie sesją treningową wybierz opcję Adnotacja. Wybierz narzędzie do tworzenia adnotacji.

Zapisywanie adnotacji

W panelu Narzędzia wybierz polecenie Zapisz adnotacje.


 

Uczestnicy nie mogą korzystać z tej opcji, chyba że gospodarz lub prezenter przyzna im uprawnienie Przechwytywanie ekranu. Jako Host, jeśli udostępniasz oprogramowanie własnościowe, możesz upewnić się, że to uprawnienie jest wyłączone.

Wyczyść adnotacje, które zostały wprowadzone

Zaznacz strzałkę skierowaną w dół po prawej stronie ikony Narzędzie Gumka, a następnie wybierz opcję Wyczyść moje adnotacje.


 

Wyczyszczone są tylko adnotacje na stronie lub slajdzie, które są obecnie wyświetlane w przeglądarce treści. Adnotacje na innych stronach lub slajdach nie są czyszczone.

Czyszczenie wskaźnika

Zaznacz strzałkę skierowaną w dół po prawej stronie ikony narzędzia Gumka, a następnie wybierz polecenie Wyczyść mój wskaźnik.

Wyświetlanie udostępnionego oprogramowania w widoku pełnoekranowym

W panelu Sterowania sesją wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz polecenie Wyświetl > pełny ekran dla uczestników.

Synchronizowanie widoku z uczestnikami

W Panelu sterowania sesją wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz polecenie Wyświetl > Synchronizuj dla wszystkich.


 

Synchronizowanie widoków nie ma wpływu na rozmiar, w jakim udostępnione oprogramowanie pojawia się na ekranach uczestników. Uczestnicy mogą niezależnie kontrolować rozmiar swoich widoków.

Pozwól uczestnikom dodawać adnotacje w udostępnionym oprogramowaniu

W panelu Sterowania sesją wybierz pozycję Adnotacja, a następnie wybierz pozycję Zezwalaj na dodawanie adnotacji.

Automatycznie pozwól uczestnikom kontrolować udostępnione oprogramowanie

W Panelu sterowania sesją wybierz przycisk strzałki w dół na przycisku Przypisz, a następnie wybierz pozycję Przekaż sterowanie klawiaturą i myszą > automatycznie akceptuj wszystkie żądania.

Odzyskaj kontrolę nad współdzielonym oprogramowaniem

Na pulpicie komputera wybierz mysz, aby odzyskać kontrolę nad udostępnionym oprogramowaniem.

Uczestnik, który kontrolował udostępnione oprogramowanie, może odzyskać kontrolę w dowolnym momencie, klikając myszą.

Tylko dla uczestników

Jeśli chcesz...

Zrób to...

Kontrolowanie widoku udostępnionego oprogramowania

W panelu Sterowania sesją wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz widok. Następnie wybierz opcję z menu.


 

Aby szybko przełączyć się z okna standardowego na pełnoekranowy widok udostępnionego oprogramowania, kliknij dwukrotnie udostępnione oprogramowanie.

Zamykanie okna udostępniania

W Panelu sterowania sesją wybierz strzałkę w dół, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj <option>, na przykład Zatrzymaj udostępnianie aplikacji.

Żądanie kontroli adnotacji w oprogramowaniu udostępnionym

W panelu Sterowania sesją wybierz opcję Poproś o adnotację (ikona ołówka).

Zapisywanie adnotacji

W panelu Narzędzia wybierz polecenie Zapisz adnotacje.


 

Uczestnicy nie mogą korzystać z tej opcji, chyba że gospodarz lub prezenter przyzna im uprawnienie Przechwytywanie ekranu.

Poproś o zdalne sterowanie współdzielonym oprogramowaniem

W Panelu sterowania sesją wybierz pozycję Pytaj o kontrolę.