Når du er i et rom med en Cisco Board-, Desk- eller Room Series-enhet, Webex-app sømløst til den. Når du er tilkoblet, kan du enkelt starte anrop på enheten og dele skjermen trådløst ved hjelp av appen.

Du kan se om appen er tilkoblet når enhetsnavnet vises på appen din. Velg enhetsnavnet og Del på enheten for å begynne å dele skrivebordet ditt med andre.Slå på automatisk tilkobling på appen hvis den er slått av. Gå til Innstillinger og velg Enheter . Slå på i skrivebordsappen Koble til enheter automatisk . Slå på i mobilappen Bruk ultralyd eller Bruk NFC .

Når du slår av appen eller forlater rommet, kobles appen fra enheten. Frakobling kan ta opptil to minutter.

Appen oppdager enheter ved å lytte etter et ultralydsignal eller basert på Wi-Fi-informasjon. Wi-Fi-oppdagingen fungerer hvis administratoren din har aktivert den.

Enhetene som er oppført, oppdateres automatisk når en ny enhet legges til. Vær oppmerksom på at denne listen ikke beholdes i den lokale hurtigbufferen, men lagres i skyen. Listen viser opptil 5 enheter basert på nylig bruk. Når en ny enhet er tilkoblet, vises den øverst på listen, og erstatter enheten nederst på listen.

Appen, og koble til en enhet, fungerer med både Windows og Mac, og de fleste Android- og iOS-enheter.


  • For at den automatiske tilkoblingen skal fungere, kan du bare ha én enhet som bruker ultralyd i et rom.