Kontroller tilkoblings- og lydinnstillinger

Hvis du ikke kan koble Webex for Windows-appen med Webex Board eller en Room- eller Desk-enhet, kan du kontrollere at alt er riktig konfigurert:

1

Kontroller at tilkoblingen er slått på i appen. Hvis du vil ha tilgang til lydinnstillingene, kan du se Stoppe automatisk tilkobling til en Cisco Webex Room- eller Desk-enhet eller et Cisco Webex Board.

2

Sørg for at mikrofonen er slått på. Dette gjør at enheten din kan oppdage og registrere ultralyden som kortet eller enheten din bruker til å oppdage andre enheter.

3

For Windows 7 installerer du nye lyddrivere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvordan feilsøker jeg lyddriverfeil for Webex-proximity i Windows?.

Eller deaktiver lydforbedringene dine for Windows 10. Dette sikrer at det ikke er noen forstyrrelser i ultralyden som kortet eller enheten din bruker til å oppdage andre enheter. Se Deaktivere lydforbedringer.

Deaktiver lydforbedringer

Forsikre deg om at det ikke er noen forstyrrelser i ultralyden som Webex Room- og Desk-enheter og Webex Boards bruker til å parkoble andre enheter.

1

Skriv inn Lyd i søket på oppgavelinjen i Windows.

2

Velg Lydkontrollpanel.

3

Høyreklikk på Mikrofonmatrise – Standardenhet i lyddialogboksen under Opptak-fanen, og velg Egenskaper.

4

Gå til fanen Forbedringer og merk av i avkrysningsboksen for Deaktiver alle lydeffekter i dialogboksen Egenskaper for mikrofonmatrise.

5

Hvis denne metoden ikke fungerer, kan du slå av lydforbedringene helt i Windows 10.

Gå tilbake til Lydkontrollpanelet. Nå som du er i Avspilling-fanen, høyreklikker du på standardenheten og velger Egenskaper. Gå til fanen Forbedringer, og merk av for Deaktiver alle forbedringer. Gjør disse endringene for hver standardenhet hvis du har flere, og prøv å spille av lyd på nytt.

6

Når du er ferdig, starter du Webex-appen på nytt.