1

Sett noden i vedlikeholdsmodus:

 1. Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Tjenester > Hybrid , og klikk deretter Vis fra det lokale ressurskortet.

 2. Fra et ressurskort klikker du på Node koblingen under FQDN- eller IP-adresse for ressursen.

 3. For noden du vil utføre vedlikehold på, går du til Handlinger, og deretter velger du Aktiver vedlikeholdsmodus.

 4. Når du har lest og forstått ledeteksten, klikker du på Aktiver.

  Noden går inn i en tilstand for ventende vedlikehold. For en distribusjon med høy tilgjengelighet og flere noder sørger denne tilstanden for at noden midlertidig kan avsluttes på en sikker måte med få eller ingen tjenesteavbrudd.

  Expressway-noder går inn i vedlikeholdsmodus innen 30 sekunder, og brukere kan miste denne tjenesten en kort stund til de overføres til en annen node.

2

Fjern noden fra klyngen:

 1. Logg på brukergrensesnittene til alle Expressway-motparter i klyngen.

 2. Gå til System > Klynger på primærmotparten.

 3. Slett adressen til motparten som forlater klyngen.

 4. Flytt de gjenværende adressene oppover i listen slik at det ikke er noen tomme felt mellom oppføringene.

 5. Hvis du flyttet primærmotpartens adresse, endrer du nummeret til primærkonfigurasjonen slik at det samsvarer med den nye plasseringen i listen.

 6. Klikk på Lagre.

 7. Gjenta klyngekonfigurasjonsendringene (beskrevet ovenfor) på hver av de underordnede motpartene, bortsett fra den som forlater klyngen.

3

Fjern konfigurasjonen for klynger og hybridtjenester fra den isolerte noden:

 1. Åpne brukergrensesnittet for Expressway du fjernet fra klyngen.

 2. Gå til System > Klynger.

 3. Slett alle motpartsadresser unntatt adressen til denne motparten.

 4. Flytt denne motpartens adresse til feltet Adresse for motpart 1.

 5. Endre primærkonfigurasjonen til 1, og lagre siden.

  Denne isolerte noden er nå en «klynge på én», noe som betyr at du kan avregistrere den.

 6. Gå til Programmer > Hybridtjenester > Kontaktadministrasjon, og klikk på Avregistrer.

4

Fjern noden i Control Hub:

 1. Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Tjenester > Hybrid , og velg alle ressursene på det lokale ressurskortet.

 2. Finn riktig ressurskort, og klikk på Node koblingen under FQDN- eller IP-adresse for ressursen .

 3. Gå til Handlinger på noden du fjerner fra klyngen, og deaktiver vedlikeholdsmodus.

  Control Hub viser nå noden som frakoblet. Denne oppdateringen kan ta noen minutter.

 4. På den samme noden går du til Handlinger og klikker på Fjern node.

For noder som fremdeles eksisterer, går de tilbake til Control Hub-listen når neste hjerteslag-tilkobling opprettes.