Hvis du vil legge til klynger for Hybrid Context-tjeneste, kan du se Registrere programmet med Context-tjenesten.

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Tjenester , og klikk deretter Vis under Alle ressurser fra det lokale ressurskortet.

Alle de registrerte lokale ressursene vises som kort som inneholder informasjon og innstillinger som du kan administrere. Du kan også klikke på Legg til ressurs for å legge til en ny.

2

(Valgfritt) Filtrer ressursen som vises på denne siden, eller søk etter et bestemt ressursnavn.

3

Fra et ressurskort klikker du på Innstillinger , og konfigurer deretter de ressursspesifikke innstillingene etter behov.

4

Fra et ressurskort klikker du på Innstillinger , og klikk deretter Noder for å konfigurere de nodespesifikke innstillingene etter behov.