Disse trinnene dekker prosedyren for å gå ut av den skybaserte hybridkalendertjenesten. Hvis du distribuerte den Expressway-baserte kalendertilkoblingen med Microsoft Exchange eller Office 365, kan du se Microsoft Exchange-trinnene. For å gå ut av en hybrid Exchange-distribusjon med begge typer tjeneste, utfører du begge settene med trinn i en av rekkefølgene.

Før du starter

 • Du må være global administrator for Office 365-leietakeren eller samarbeide med administratoren for å fullføre prosessen for å gå ut.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester , og klikker deretter på Rediger innstillinger på hybridkalenderens Office 365-kort.

2

Bla til Deaktiver-delen, og klikk på Deaktiver.

3

Les advarselen som vises, og fortsett deretter hvis du er sikker.

Tjenesten er ikke lenger tilgjengelig for organisasjonen, og brukere har ikke lenger tilgang til funksjonene.

4

Fjern Webex-skyautorisasjon fra Office 365-leieren:

 1. Logg på administrasjonssenteret for Azure Active Directory http://aad.portal.azure.com med den globale administratorkontoen.

 2. Klikk på Alle tjenester, og klikk deretter på Bedriftsprogrammer.

 3. Klikk på Kalendertjeneste for Webex Teams i programlisten.

 4. Klikk Egenskaper under Administrer, og klikk deretter på Slett.

 5. Klikk på Ja for å bekrefte slettingen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester , og klikker deretter på Rediger innstillinger på hybridkalenderens Google-kort.

2

Bla til Deaktiver-delen, og klikk på Deaktiver.

3

Les advarselen som vises, og fortsett deretter hvis du er sikker.

Tjenesten er ikke lenger tilgjengelig for organisasjonen, og brukere har ikke lenger tilgang til funksjonene.

4

Fjern Webex-skytilgang fra G Suite-kontoen din:

 1. Logg på https://admin.google.com, og gå deretter til > Sikkerhet > Vis mer > Avanserte innstillinger .

 2. Klikk på Administrer API-klienttilgang under Godkjenning.

 3. Finn klienten som har kalendertillatelser (skrivetilgang), og klikk på Fjern.

Ved å fjerne hybridkalendertjenesten fra de lokale ressursene, fjerner du ikke bare brukertilgang til funksjonene. Du fjerner også den relaterte konfigurasjonen fra Expressway-tilkoblingsverten.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester , og klikker deretter på Rediger innstillinger på hybridkalenderens Microsoft Exchange-kort.

2

Bla til Deaktiver-delen, og klikk på Deaktiver.

3

Les advarselen som vises, og fortsett deretter hvis du er sikker.

Tjenesten er ikke lenger tilgjengelig for organisasjonen, konfigurasjonen slettes og programvaren for kalendertilkobling fjernes fra de registrerte ressursene.

4

Hvis du ikke lenger kjører noen hybridtjenester på Expressway-tilkoblingsverten, avregistrerer du ressursen fra Webex-skyen:

 1. Gå til Tjenester , klikk på Vis fra det lokale ressurskortet, og klikk deretter på fra et ressursnavn i listen.

 2. Bla til Klynge og klikk på Fjern . Når du har lest og forstått bekreftelsesledeteksten og er sikker på at du vil fortsette, klikker du på Bekreft .

Hva nå?

Angre eventuelle endringer som ble gjort i Microsoft Exchange-organisasjonen (eller Exchange Online) for å kjøre kalendertilkoblingen.

Bruk disse trinnene som retningslinjer. De nøyaktige trinnene kan variere avhengig av konfigurasjonen og versjonen av Microsoft Exchange. Eksemplene bruker Exchange Management Shell-kommandoer og eksempelnavn som kanskje ikke gjelder i distribusjonen din.

Bruk disse trinnene som retningslinjer for å angre endringene som organisasjonen gjorde ved distribusjon av den Expressway-baserte hybridkalendertjenesten for Microsoft Exchange eller Office 365. De nøyaktige trinnene kan variere avhengig av konfigurasjonen og versjonen av Microsoft Exchange. Eksemplene bruker Exchange Management Shell-kommandoer og eksempelnavn som kanskje ikke gjelder i distribusjonen din.

1

Hvis du har tenkt å beholde eventuelle etterligningskontoer som ble opprettet for kalendertilkoblingen, og kontoene ikke brukes for andre egendefinerte programmer, gjør du følgende deltrinn for hver konto:

 1. Hvis det ble opprettet en egendefinert begrensningspolicy for kontoen, fjerner du eller justerer policyen. Hvis du vil gjøre dette, kan du opprette en ny begrensningspolicy som er ubegrenset og knytte den til etterligningskontoen, endre den eksisterende egendefinerte begresningspolicyen slik at den er ubegrenset, eller tilordne etterligningskontoen til standard begrensningspolicy, som i eksemplet nedenfor.

  Set-ThrottlingPolicyAssociation "impersonation account" -ThrottlingPolicy GlobalThrottlingPolicy_<GUID>
 2. Fjern programmets etterligningsrettigheter fra kontoen.

  Get-ManagementRoleAssignment -Role "ApplicationImpersonation" -RoleAssignee "impersonation account" | Remove-ManagementRoleAssignment -Confirm

   

  Hvis du har konfigurert en etterligningskonto for Office 365, bruker du administrasjonssenteret for Office 365 til å fjerne kontoen fra administratorrollegruppen med ApplicationImpersonation-rollen.

2

Hvis den egendefinerte begrensningspolicyen ikke brukes for andre egendefinerte programmer, og du ikke endret den i trinn 1, fjerner du den.

Remove-ThrottlingPolicy -Identity CalendarConnectorPolicy
3

Hvis du ikke trenger å beholde noen etterligningskonto som ble opprettet for kalendertilkoblingen, og kontoen ikke brukes til andre egendefinerte programmer, sletter du den.