Kontroller først om Webex er oppe og går som det skal. Du kan sjekke https://status.webex.com for å få den nyeste statusen. Eller, på Webex for Windows og Mac, kan du også bruke Health Checker i selve appen.

Hvis du er på et hjemmenettverk, må du kontrollere at andre enheter ikke binder båndbredden. Store syndere for båndbreddebruk er videostreaming, online spill og Internett-samtaler. Andre enheter opptar kanskje båndbredden, eller tilkoblingen din oppfyller kanskje ikke minimumskravene for å kjøre appen. Internett-tilkoblingen oppfyller kanskje heller ikke minimumskravene til båndbredde.

Fra det samme nettverket som du prøver å bruke appen på, kjører du Cisco Webex Network Test i Firefox eller Chrome på datamaskinen din. Kopier resultatene til utklippstavlen og lim dem inn i en tekstfil i tilfelle du må gi dem til støtteteamet.

Hvis du fortsatt har problemer med lyd og video i Webex, kan du kontakte firmaets kundestøtteteam eller åpne en kundestøttesak for Webex. Legg ved tekstfilen sammen med resultatene fra nettverkstesten.