Du kan sikre at bare de skyregistrerte og lokale videosystemene i organisasjonen kan bli med i Webex-møtene dine uten behov for PIN-koder og nøkler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du blir med i et Webex-møte fra et standardbasert videosystem, kan du se Bruk knappen «Bli med i Webex» på en videoenhet for å bli med i Webex Meetings.

Følg de relevante delene som er oppført nedenfor:

Administratorer

Hvis du er administrator for et Webex-nettsted, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Merk av for Tillat at brukere holder møter fra et videokonferansesystem uten PIN-kode i Cisco Webex Control Hub og Webex Site Administration.

  2. Du kan også gjøre maler tilgjengelige på nettstedet ved å konfigurere dem i Control Hub og Site Administration.

  3. Hvis de standardbaserte videosystemene bruker øktinitieringsprotokoll (SIP – Session Initiation Protocol), følger du denne fremgangsmåten:

Sluttbrukere

Hvis du er en bruker som vil tillate alternative verter å bli med i møter fra et standardbasert videosystem, gjør du følgende:
  1. Hvis du vil opprette og lagre en mal for å bli med i møter uten PIN-kode, kan du se Opprette og lagre en mal for å bli med i møter uten PIN-kode.

  2. Hvis du vil at andre skal kunne starte møter i personlige rom fra et videosystem uten PIN-kode, kan du se Tillate andre å starte møter i mitt personlige rom fra en videoenhet uten PIN-kode.