Du kan se till att endast moln-registrerade och lokala video system i din organisation kan delta i dina Webex möten utan att behöva använda stift och nycklar. Mer information om hur du deltar i ett Webex-möte från ett standardbaserat video system finns i Använd knappen delta Webex på en video enhet för att delta i Webex Meetings.

Följ de relevanta avsnitten som listas nedan:

Administratörer

Om du är Webex webbplats administratör följer du dessa steg:

  1. Markera Tillåt användare att vara värd för möten från ett video konferens system utan PIN-kod i Cisco Webex Control Hub och Webex Webbplatsadministration.

  2. Du kan även göra mallarna tillgängliga på din webbplats genom att konfigurera dem i Control Hub och Webbplatsadministration.

  3. Om dina standardbaserade video system använder Session Initiation Protocol (SIP) följer du dessa steg:

Slutanvändare

Om du är en användare som vill tillåta att alternativa värdar deltar i möten från ett standardbaserat video system följer du dessa steg:
  1. Se skapa och spara en mall för att delta i möten utan PIN-kod för att skapa och spara en mall för att delta i möten utan PIN-kod.

  2. Om du vill tillåta andra att starta möten i ditt personliga rum från ett video system utan PIN-kod, se Tillåt andra att starta mitt personliga rum-möten från en video enhet utan PIN-kod.