Możesz mieć pewność, że tylko zarejestrowane w chmurze i lokalne systemy wideo w Twojej organizacji mogą dołączać do spotkań Webex bez potrzeby stosowania kodów PIN i kluczy. Aby uzyskać więcej informacji na temat dołączania do spotkania Webex z systemu wideo opartego na standardach, zobacz Używanie przycisku Dołącz do Webex na urządzeniu wideo, aby dołączyć do spotkań Webex.

Postępuj zgodnie z odpowiednimi sekcjami wymienionymi poniżej:

Administratorzy

Jeśli jesteś administratorem witryny Webex, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaznacz opcję Zezwalaj użytkownikom na organizowanie spotkań z systemu wideokonferencji bez kodu PIN w Cisco Webex Control Hub i Webex Site Administration.

  2. Szablony można również udostępniać w witrynie, konfigurując je w centrach Control Hub i Administrowaniewitryną.

  3. Jeśli systemy wideo oparte na standardach używają protokołu SIP (Session Initiation Protocol), wykonaj następujące kroki:

Użytkownicy końcowi

Jeśli jesteś użytkownikiem, który chce zezwolić alternatywnym gospodarzom na dołączanie do spotkań z poziomu systemu wideo opartego na standardach, wykonaj następujące kroki:
  1. Aby utworzyć i zapisać szablon dołączania do spotkań bez kodu PIN, zobacz Tworzenie i zapisywanie szablonu dołączania do spotkań bez kodu PIN.

  2. Aby umożliwić innym osobom rozpoczynanie spotkań w pokoju osobistym z systemu wideo bez kodu PIN, zobacz Zezwalanie innym osobom na rozpoczynanie spotkań w pokoju osobistym z urządzenia wideo bez kodu PIN.