Možete da se uverite da samo video sistemi registrovani u oblaku i u prostorijama u vašoj organizaciji mogu da se pridruže Vašim Webex sastancima bez potrebe za PIN-ovima i ključevima. Više informacija o pridruživanju Webex sastanku iz video sistema zasnovanog na standardima potražite u članku Korišćenje dugmeta "Pridruživanje Webexu" na video uređaju za pridruživanje Webex sastancima.

Pratite relevantne odeljke kao što je navedeno ispod:

Administratori

Ako ste administrator Webex lokacije, sledite ove korake:

  1. Proverite dozvoli korisnicima da hostuje sastanke iz sistema video konferencija bez PIN koda u Cisco Webex kontrolnom čvorištu i administraciji Webex lokacije.

  2. Predloške možete učiniti dostupnim na vašoj lokaciji tako što ćete ih konfigurisati u kontrolnom čvorištu i administraciji lokacije.

  3. Ako video sistemi zasnovani na standardima koriste Protokol za pokretanje sesije (SIP), sledite ove korake:

Krajnji korisnici

Ako ste korisnik koji želi da dozvoli alternativnim domaćinima da se pridruže sastancima iz video sistema zasnovanog na standardima, sledite ove korake:
  1. Da biste kreirali i sačuvali predložak za pridruživanje sastancima bez PIN koda, pogledajte članak Kreiranje i čuvanje predloška za pridruživanje sastancima bez PIN koda.

  2. Da biste dozvolili drugima da započnu sastanke lične sobe iz video sistema bez PIN-a, pogledajte članak Dozvoli drugima da započnu sastanke moje lične sobe sa video uređaja bez PIN koda.