1

Klikk Vis menylinje i et møte eller webinar, klikk Møte eller Webinar , og klikk deretter Alternativer.

2

Velg Generelt, Innholdsdeling eller Importmodus.

3

Fjern merket for eller merk av for alternativene du vil aktivere eller deaktivere, og klikk Bruk for å lagre endringene.

1

Klikk Webex Meetings eller Webex Webinars i møtet eller webinaret , og klikk deretter Alternativer for møte eller Webinar.

2

Fjern merket for eller merk av for alternativene du vil aktivere eller deaktivere, og klikk Bruk for å lagre endringene.

Alternativer

Tabell 1.

Generelt

 • Tillat at alle deltakere kan slå på video
 • Chatte

 • Merknader

  Gi alle deltakere tillatelse til å skrive notater

  Én notatskriver

 • Spørsmål og svar

 • Gi alle deltakere mulighet til å rekke opp hånden

 • Reaksjoner

  Vis visningsnavn med reaksjoner

 • Filoverføring

 • Aktiver rike medier for UCF for deltaker

 • Aktiver undertekster

Windows og Mac

Innholdsdeling

Gå tilbake til klassisk skjermdeling

Bare Windows

Importmodus

 • Universelt kommunikasjonsformat

 • Skriverdriver

Bare Windows